Lastenpäiväkoti Satunummi Oy

Suurella sydämellä jo vuodesta 1971

Satupäiväkodeissa arki kohtaa satujen taian

Satujen maailmat
Aikaa kuunnella
Tasapuolisuus
Urheilua eri muodoissa
Perhe ja kasvatuskumppanuus
Äiti, isä, mummi ja kummi
Iloa leikistä ja kavereista
Vasun toteutus
Ääntä ja iloa musiikista
Kodinomaisuus
Oppimisympäristö
Turvallinen ja monipuolinen toiminta
Iloinen lapsi

Arvomme

  • Kodinomaisuus

  • Yksilöllisyys

  • Monipuolisuus

  • Lasten ja perheiden osallisuus

  • Musiikki

  • Liikunta

Kodinomaista päivähoitoa Turussa

Lastenpäiväkoti Satunummi Oy on Turussa toimiva yksityinen päiväkoti, joka on perustettu vuonna 1971 ja on edelleen samalla omistajalla. Satupäiväkodit toimivat Turussa nykyään kolmessa eri yksikössä: Nättinummen alueella Päiväkoti Satunummessa, keskustassa Päiväkoti Satuportsassa ja Suikkilassa Päiväkoti Satusuikkilassa. Kaikki päiväkodit ovat pieniä ja toimivat kodinomaisissa tiloissa. Lastenpäiväkoti Satunummi Oy on itsenäinen toimija eikä kuulu mihinkään valtakunnalliseen ketjuun.

Päivähoitomaksumme ovat turkulaisille samat kuin kunnallisessakin päivähoidossa. Satupäiväkodeissa on käytössä palveluseteli turkulaisille ja raisiolaisille perheille. Seteliä voit hakea kaupunkien nettisivuilta. Olemme myös mukana Turun kaupungin 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa. Lisäksi otamme hoitoon muissa kunnissa asuvien perheiden lapsia. Lisätietoja päivähoitomaksuista voit tiedustella päiväkotien johtajalta. Autamme mielellämme kaikissa hakuasioissa, otathan yhteyttä!

Musiikkia, liikuntaa ja leikkejä

Yksityisenä päiväkotina pystymme tarjoamaan lapsille turvallisen ja kodinomaisen sekä elämysrikkaan kasvuympäristön. Ammattitaitoinen henkilökuntamme pitää hyvää huolta lapsestasi kunnioittaen kodin ja perheen roolia kasvatuksessa. Kuuntelemme vanhemmilta ja lapsilta saatua palautetta ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Kodin ja päiväkodin välinen kommunikaatio ja yhteistyö ovat mielestämme tärkeitä ja takaavat sen, että lapsellasi on mukavat hoitopäivät. Meillä on joka päivä aikaa vaihtaa kuulumiset ja kertoa lapsen hoitopäivästä. 

Kaikki päiväkotimme ovat pieniä ja kodinomaisia. Jokaisessa päiväkodissamme on ainoastaan n. 30-40 hoitopaikkaa. Päiväkodeissamme lapset ovat ikänsä mukaisissa pienryhmissä. Päiväkodeissa on tuttu päivärytmi ja tutut hoitajat, jotka mahdollistavat jokaisen lapsen yksilöllisen huomioimisen joka päivä. Toimintamme on lapsilähtöistä ja pyrimme osallistamaan lapsia ja perheitä mahdollisuuksien mukaan. Musiikki ja liikunta ovat tärkeä osa arkeamme ja mukana kaikessa toiminnassamme. Kaikissa päiväkodeissamme on liikuntavastaavat, jotka suunnittelevat toimintaa. Ulkoilemme paljon ja teemme retkiä lähiluontoon. Satunummen ja Satusuikkilan päiväkodeilla on oma luisteluvuoro Impivaaran jäähallissa. Lapsilla on mahdollisuus osallistua myös englannin kielen kerhoon lisämaksua vastaan. Päiväkodeissamme oppimista ja oivalluksia tapahtuu koko ajan: leikkien tiimellyksessä, ruokaillessa, pukemistilanteissa, retkillä ja ohjatussa toiminnassa.

Päiväkotien peruspäivärytmi
6.30/7.00 Päiväkoti avaa ovensa
8.10 Aamupala
9.00 Aamu-ulkoilu/toimintaa pienryhmissä
11.00 Lounas
12.00 Päivälepo
14.00 Välipala
15.00 Leikkiä ja ulkoilua
17.00 Päiväkoti sulkee ovensa

Kaikkiin yksiköihimme toimitetaan päivittäin monipuolinen lounas. Lisäksi nautimme terveellisen aamupalan ja välipalan ja pidämme joskus leipomispäivän. Otamme huomioon myös erikoisruokavaliot. Päiväkotiemme ruuat valmistaa ja toimittaa turkulainen Puolikon Palvelut Oy. Teemme heidän kanssaan yhteistyötä mm. ruokien suunnittelussa. Voit avata ruokalista pdf-muodossa tästä linkistä. Voit myös halutessasi tulostaa ruokalistat. 

Satupäiväkodit toimivat suunnitelmien mukaan

Satupäiväkodit noudattavat kaikessa toiminnassaan varhaiskasvatuslakia sekä valtakunnallista ja paikallista Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa. Kaikissa päiväkodeissamme on käytössä vuosittain päivitettävät pelastus-, turvallisuus- ja omavalvontasuunnitelmat, kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmat, lääkehoitosuunnitelmat sekä ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Satupäiväkotien omavalvontasuunnitelmat ja tietosuojaseloste löytyvät jokaisen päiväkodin eteistilojen ilmoitustaululta. Päiväkotien Oiva-raportteihin voit tutustua oivahymy.fi sivustolla.

Ammattitaitoinen ja sydämellinen henkilökunta

Kaikissa päiväkodeissamme työskentelee ammattitaitoiset ja työstään innostuneet varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Toimintamme perustuu varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sen suunnittelusta ja laadusta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja yhdessä päiväkotien johtajan kanssa. Varhaiskasvatuksen opettajalla on pedagoginen vastuu ryhmän toiminnasta ja hän laatii lapsille varhaiskasvatussuunnitelmat. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettaja huolehtii perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kokeneet varhaiskasvatuksen hoitajamme huolehtivat mm. lasten perushoidosta ja kasvatuksesta ja toteuttavat suunniteltua toimintaa. Kaikessa toiminnassa noudatamme Satupäiväkotien arvoja: kodinomaisuus, yksilöllisyys, iloisuus, lasten ja perheiden osallisuus, musiikki ja liikunta. Huolehdimme siitä, että päiväkodeissamme on riittävä määrä päteviä hoitajia. Meillä on vakituinen, kiertävä sijainen, joka tuntee lapset eri päiväkodeissa. Lisäksi päiväkodeissamme on kiertävä laitosapulainen, joka huolehtii päiväkotien siisteydestä.

Jos sinulla on kysyttävää päiväkotiemme toiminnasta, ota yhteyttä. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin.

Riikka Sihvonen

Riikka Sihvonen
Toimitusjohtaja

Puh. 0400 454 801

riikka.sihvonen@satupaivakodit.fi

 

Minusta on tärkeää, että kaikki lapset viihtyvät päiväkodissa ja heillä on hyvä olla. Tasapuolinen kohtelu, yksilöllisyys, läheisyys ja syli, unohtamatta rajoja ja sääntöjä. Liikunnan ja musiikin ilo sekä monipuolinen toiminta ovat olleet jo äitini arvoja hänen perustaessaan yrityksen 1971.

Olen ollut lapsena hoidossa Satunummessa vuosina 1975-1981 ja sitten töissä vuodesta 1993. 1997 avasimme Päiväkoti Satuportsan, jonka toimintaa olin aloittamassa ja töissä aina 2000-luvulle asti.
Nykyään hoidan kaikki yrityksen asiat ja mm. kiinteistöihin liittyvät jutut. Yhdessä Susannan kanssa mietimme ja päätämme hallinnollisista asioista.

Susanna Hanhinen

Susanna Hanhinen
Päiväkotien johtaja, kasvatustieteen kandidaatti, esiopetuspätevyys

Puh. 02 238 1373
susanna.hanhinen@satupaivakodit.fi

Pidän työstäni todella paljon ja on upeaa tehdä työtä monipuolisten varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. Mielestäni päiväkodin on tärkeää tarjota lapselle turvallinen kasvuympäristö. Toiminnan tulee olla tavoitteellista ja varhaiskasvatusta tukevaa. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö sekä lapsen osallisuus ovat tärkeimpiä kulmakiviä toiminnan suunnittelussa.

Olen toiminut Satuportsassa johtajana syyskuusta 2014 lähtien ja keväällä 2016 vastuulleni tuli Satusuikkilan päiväkodinjohtajuus. Satunummen päiväkodinjohtajan tehtävät sain vastuulleni alkuvuodesta 2017.

Yhteystiedot

Lastenpäiväkoti Satunummi Oy
Eskonkatu 10, 20320 TURKU

Toimitusjohtaja Riikka Sihvonen

Päivähoitopaikkojen tiedustelut

riikka.sihvonen@satupaivakodit.fi

Puh. 0400 454 801

Päiväkotien johtaja Susanna Hanhinen

Päivähoitopaikkojen tiedustelut

susanna.hanhinen@satupaivakodit.fi

Puh. 02 238 1373

Created by